Välj en sida

ASTRAZENECA

Astrazeneca var ett intressant projekt som vi arbetade med tillsammans med projektledare Karolina Mölldal, Gotowork. De ville arbeta på ett nytt effektivt sätt i sina befintliga lokaler. Med Workshop, intervjuer och tätt samarbete med installationskonsulter tog vi fram ett nytt typkontor för Astrazeneca. Intresset var stort inom AZ koncernen, dialog skapades för att förändra kontorsmiljöer i Europa. Huset var byggt för cellkontor men byggdes om till öppet landskap. Vi arbetade med att lokalen skulle kännas ljus, möjlighet till koncentrerat arbete enskilt samt teamarbete. Med hjälp av specialsnickerier lyckades vi undvika störande ljud och distraherande rörelser från personal. Försörjning av el/data fick en speciell lösning som jag använder i mina projekt idag.

Uppdragsgivare: Astrazeneca

Adress: Södertälje

År: 2012-2013