Välj en sida

AXFOOD

Axfood flyttade sitt huvudkontor från Solna till Thorsplan Stockholm. Tidsplanen var kort för att producera handlingar till ett nytt kontorshus. Axfoods organisation var inte färdig utan ändrades under produktionens gång. Axfood sitter på 3 våningsplan. Plan 1 innerhåller externa mötesrum, företagsledning, provkök, matsal, intern service och receptionsavdelning. De 2 övre planen innehåller kontorsarbetsplatser i öppna landskap, mötesrum, pentry och lounger. Mitt uppdrag var att bistå Claes Kock arkitektkontor med att göra arbetsritningar på specialritade funktionsmöbler. Efter en tid i projektet övertog Axfood mig som projektledare för samordning av bygg och fasta installationer samt specialsnickerier. Jag var även projektledare för hela flyttprojektet. Vi blev ett sammansvetsat gäng av projekterande konsulter och vi gjorde allt för att hinna med den satta tidsplanen. Vi har fortsatt att arbeta med Axfood efter inflyttningen. Idag hjälper vi Axfood att justera nykomna behovsfunktioner. Vi arbetar med att skapa Axfoods identitet i huvudkontoret med färg och form tillsammans med Axfoods marknadsavdelning.

Uppdragsgivare: Axfood

Adress: Thorsplan Stockholm

År: 2012-2016