Välj en sida

FINANSINSPEKTIONEN

Uppdraget kom till stånd genom upphandling i konkurrens med dom största arkitektkontoren 2013 enligt LOU. Finansinspektionen sitter i ett hus från slutet av 50-talet vilket har genomgått många ombyggnationer. Vårt uppdrag är att projektera ombyggnad av kontorsplanen. Finansinspektionen består av 7 bef. våningsplan med utökning i grannfastigheten mot Kungsgatan, sammanlagt 6500 kvm. Vi planerar arbetsplatser, mötesrum, samlingssalar, matsal, mötesrum med hög sekretess. Vi arbetar med logistik för att kunna renovera kontorsplanen medan verksamheten pågår. Vi ser framemot projektering av Europarummet och plan för samling med angränsande kök och intern service. Vi håller på att utforska möjligheten att använda innergården mellan huskropparna till kommunikationsytor för att minska störande spring från personalen. Detta skulle öka möjligheten att utnyttja fastigheten maximalt. Befintlig huskropp som planerad för cellkontor skulle få större möjlighet till flexibla möbleringsalternativ

Finansinspektionen ökar sin personal konstant vilket gör att vi i arbetsgruppen måste vara lyhörda och uppfinningsrika för att skapa en fungerande och bra arbetsmiljö. Vi har arbetat fram ett koncept för att skapa arbetsplatser som ska ge möjlighet till koncentrerat arbete i ett öppet landskap. Med hjälp av planering med ljus, ljudabsorberande material och utformning av kontorsmöbler har vi lyckats skapa en trivsam miljö trots ett stort antal arbetsplatser.

Detta projekt är mycket spännande med husets begränsningar som samtidigt kan bli möjligheter.

Uppdragsgivare: Finansinspektionen

Adress: Brunnsgatan 3

År: 2014 – pågående