Välj en sida

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN Uppdraget kom till stånd genom upphandling i konkurrens med dom största arkitektkontoren 2013 enligt LOU. Finansinspektionen sitter i ett hus från slutet av 50-talet vilket har genomgått många ombyggnationer. Vårt uppdrag är att projektera ombyggnad...

Green Cargo

GREEN CARGO SJ gods ombildades till Green Cargo AB. Ledningen önskade skapa en ny identitet inom företaget. Bort från cellkontor och öppna upp för samarbete och kundskapsdelning. VD Jan Sundling hade en stark vision hur medarbetarna skulle arbeta , där öppenheten...