Välj en sida

Axfood

AXFOOD Axfood flyttade sitt huvudkontor från Solna till Thorsplan Stockholm. Tidsplanen var kort för att producera handlingar till ett nytt kontorshus. Axfoods organisation var inte färdig utan ändrades under produktionens gång. Axfood sitter på 3 våningsplan. Plan 1...