Välj en sida

Green Cargo

GREEN CARGO SJ gods ombildades till Green Cargo AB. Ledningen önskade skapa en ny identitet inom företaget. Bort från cellkontor och öppna upp för samarbete och kundskapsdelning. VD Jan Sundling hade en stark vision hur medarbetarna skulle arbeta , där öppenheten...