Välj en sida

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN Uppdraget kom till stånd genom upphandling i konkurrens med dom största arkitektkontoren 2013 enligt LOU. Finansinspektionen sitter i ett hus från slutet av 50-talet vilket har genomgått många ombyggnationer. Vårt uppdrag är att projektera ombyggnad...

Green Cargo

GREEN CARGO SJ gods ombildades till Green Cargo AB. Ledningen önskade skapa en ny identitet inom företaget. Bort från cellkontor och öppna upp för samarbete och kundskapsdelning. VD Jan Sundling hade en stark vision hur medarbetarna skulle arbeta , där öppenheten...

Axfood

AXFOOD Axfood flyttade sitt huvudkontor från Solna till Thorsplan Stockholm. Tidsplanen var kort för att producera handlingar till ett nytt kontorshus. Axfoods organisation var inte färdig utan ändrades under produktionens gång. Axfood sitter på 3 våningsplan. Plan 1...