Välj en sida

Stockholms universitet

STOCKHOLMS UNIVERSITET Stockholms universitet tillsammans Akademiska hus lät uppföra ett nybyggt hus med namnet Studenternas hus. Arkitekt från Akademiska hus var Erséus arkitekter. Tidigare har jag hjälpt Stockholms Universitet med omflyttning, anpassning av...

Green Cargo

GREEN CARGO SJ gods ombildades till Green Cargo AB. Ledningen önskade skapa en ny identitet inom företaget. Bort från cellkontor och öppna upp för samarbete och kundskapsdelning. VD Jan Sundling hade en stark vision hur medarbetarna skulle arbeta , där öppenheten...

Axfood

AXFOOD Axfood flyttade sitt huvudkontor från Solna till Thorsplan Stockholm. Tidsplanen var kort för att producera handlingar till ett nytt kontorshus. Axfoods organisation var inte färdig utan ändrades under produktionens gång. Axfood sitter på 3 våningsplan. Plan 1...